Ordu Üniversitesi Yatay Geçiş

Ordu niversitesi yatay ge iş takvimi MADDE 1 ğrencilerin bir y ksek ğretim kurumundan diğerine ge işlerinde 2547 sayılı Y ksek ğretim Kanunu’nun 7 maddesinin c fıkrasına g re hazırlanan bu Y netmelik h k mleri uygulanır MADDE 2Ordu niversitesi Kurumi i Yatay Ge iş Koşulları 1 Her diploma programı i in ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak zere kurumi i yatay ge iş imkanı sağlanabilir 2 niversite b nyesindeki aynı d zeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan t r ile …Ordu niversitesi yatay ge iş takvimi Ondokuz Mayıs niversitesi 2017 Yatay Ge iş Tarihleri Marmara niversitesi 2017 Yatay Ge iş Başvuru Tarihleri Kocaeli niversitesi 2017 Yatay Ge iş Tarihleri Kadir Has niversitesi 2017 Yatay Ge iş TarihleriOrdu niversitesi yatay ge iş takvimi Ondokuz Mayıs niversitesi 2017 Yatay Ge iş Tarihleri Marmara niversitesi 2017 Yatay Ge iş Başvuru Tarihleri Kocaeli niversitesi 2017 Yatay Ge iş Tarihleri Kadir Has niversitesi 2017 Yatay Ge iş Tarihleri26 Yatay Ge iş Başvurularını Yapılması Fak lte Dışına 27 Yatay Ge iş Başvurularının Değerlendirilme İşlemleri 28 Yatay Ge iş Başvurusunun Yapılması Fak ltemize 29 Yatay Ge iş İle Kayıt Yaptıran ğrencinin Dosyasının İstenmesi 30 Yeni Kayıt Hakkı Kazanan ğrencilerin Kayıt İşlemleri2022 2022 Eğitim ğretim Yılı G z Yarıyılı Yatay Ge iş Sonucu kayıt hakkı kazanan ğrenciler 13 09 2022 17 09 2022 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Fak ltesi Kayıtları 22 09 2022 tarihine kadar 4 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve kayıtlı olduğu niversiteden alacağı Yatay Ge iş Yapmasında Sakınca Yoktur yazısı ile ukurova niversitesi Rekt rl kg m şhane niversitesi ana sayfa yatay ge İŞ sonu lari 31 oca 2022 azamİ s reyİ tamamlayip devamsiz ve alinmayan derslerİn ek sinav tarİhlerİnİ g rmek İ İn tiklayiniz 27 oca 2022 mezunİyet sinavlari ve ek sinav covİd19 nedenİyle tarİhlerİnİn g ncellenmesYatay ge iş başvuruları, sadece ilan edilen s re i erisinde yapılır 12 Kayıt dondurmuş olmak, yatay ge iş hakkından yararlanmak i in engel değildir 13 ğrenciler yerleştirildikleri yıl itibari ile SYM tarafından uygulanan yerleştirme sıralaması barajı i erisinde olmalıdır …tip fak ltesİ t c ordu nİversİtesİ tip fak ltesİ 2020 2022 yatay ge İŞ deĞerlendİrme sonu lariKurumlararası Yatay Ge iş Kurumlararası yatay ge iş y ksek ğretim kurumlarının aynı d zeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Y K tarafından onaylanan kontenjanlar er evesinde yapılır Ge iş yapan ğrencilerin cret ve bursluluk durumu ilgili y netim kurulu kararı ve Rekt rl k onayı ile belirlenirnye meslek y ksekokulu t c ordu nİversİtesİ nye meslek y ksekokuluTIP FAK LTESİ T C ORDU NİVERSİTESİ TIP FAK LTESİ 2019 2020 Eğitim ğretim Yılı Yatay Ge iş Başvuru Değerlendirme Sonu larıTıp Fak ltesine Başvuru Yapacak ğrenciler İ in nemli Not Karab k niversitesi nlisans ve Lisans Programları Yatay Ge iş Y nergesinin 5 maddesinin 8 fıkrasında yer alan “Tıp Fak ltesi yatay ge işlerinde adayın lisans yerleştirme sınavından almış olduğu puanın, lisans yerleştirme sınavı tam puanına oranının y zdelik karşılığının 60 ı ileY İ İ 5 Y DIŞI 5 1 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı Bahar Yarıyılı niversitelerin Kurumlararası Yatay Ge iş Kontenjanları ile Başvuru ve Değerlendirme Takvimi ğrencilere ve diğer ilgililere n bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadırYatay Ge iş Başvuru Tarihleri Yatay Ge iş başvuruları akademik takvimde ilan edilen s relerde yapılır G z ve Bahar d nemi başında başvuru tarihleri ile ilgili esaslar niversitelerin yatay ge iş y netmeliklerinde yer almaktadırYatay Ge iş Y nergesi DOKUZ EYL L NİVERSİTESİ YATAY GE İŞ Y NERGESİ BİRİNCİ B L M Ama , Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama MADDE 1 – 1 Bu Y nergenin amacı, Dokuz Eyl l niversitesi nlisans ve lisans programlarına yatay ge iş usul ve esaslarını d zenlemektirUşak niversitesi Yatay Ge iş Y nergesi i in tıklayınız Başvuruda istenilecek belgeler i in tıklayınız Oluşturma 15 Ocak 2018 Mevzuat Kanunlar Cumhurbaşkanı Kararları Y netmelikler Y nergeler Esas ve Usuller KAYSİS Uşak niversitesi Mevzuat ListesiYurt dışından yatay ge iş m raatında bulunan ğrencilerin, yurt dışındaki y ksek ğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki SYS Kılavuzunda yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir Uşak niversitesi Yatay Ge iş Y nergesi i in tıklayınız Yurt Dışından Yatay Ge iş şartları i in tıklayınızOrdu niversitesi Yatay Ge iş Başvuru Sayfalarında yatay ge iş tarihleri a ık ve net belirtilmemiş yatay ge iş tarihinin son g n nde aradım merkezi yerleştirme puanıma g re yapacağımı belirttim ve bana başvuruların bittiğini s ylediler beni mağdur ettilerİstanbul niversitesi Kurum İ i ve Kurumlar Arası Yatay Ge iş Esaslarına İlişkin Y nerge sine uygun olarak 2019 2020 ğretim yılı BAHAR yarıyılında kurumlar arası yatay ge iş yoluyla ğrenci kabul edilecektir Başvuru başlangı ve bitiş tarihlerinin yanı sıra Hazırlık Eğitimi zorunlu olan b l mlere giriş i in Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı ve sonu ların7 Yatay ge iş başvurusu yapan adayların sıralaması KIRIKKALE NİVERSİTESİ N LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ĞRETİM Y NERGESİ ne g re yapılacaktır C KURUMLAR ARASI YATAY GE İŞ BAŞVURU İ İN İSTENEN BELGELER Başvuru Dilek esi TIKLAYINIZ Not Başvuru dilek esini indirirken Google Chrome indirme hatası verebilirYurtdışındaki niversitelerde Denklik ve Yatay Ge iş Yurtdışında niversite eğitimi almak, niversite ağına gelmiş bir ok gencin hayalidir Eski amfi sınıfların olduğu, kocaman kamp s alanlarının bulunduğu, devasa k t phanelerin yer aldığı bu niversiteler r yaları s slerken kafalarda da farklı soruların oluşmasına yol a maktadırTrakya niversitesi Eğitim Fak ltesi 2022 2022 EĞİTİM ĞRETİM YILI G Z YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GE İŞ LİSTESİ AŞAĞIDA İLAN EDİLMİŞTİRSel uk niversitesi Kurumlararası Yatay Ge iş Uygulama İlkeleri Sel uk niversitesi ne yapılacak kurumlar arası yatay ge i i in, 2547 sayılı Y ksek ğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının e bendine ve tarihYatay Ge iş Uzmanlarımız, evraklarınızı inceleyerek, Y K n yatay ge iş kuralları i inde Nişantaşı niversitesi ne yatay ge iş yapıp yapamayacağınızı size bildirecekler 6 Yanıt olumluysa, artık sizi kesin kayıt işlemleri i in Maslak 1453 NEOTECH Kamp s m ze bekliyoruzSağlık Bilimleri niversitesi Yatay Ge iş Yatay Ge iş , niversite sınavı sonu larına g re bir programa yerleştirildikten belli bir d nem sonra, aynı ya da farklı bir b l me ya da başka bir niversitedeki bir b l me ge mek isteyen ğrencilere belli kurallar er evesinde ge iş imkanı veren bir uygulamadırBilimsel alanda gelişmelere y n veren, yenilik i eğitim ğretim uygulamalarında nc olan, değer reten ve m kemmelliği esas alan uluslararası niversiteNYE MESLEK Y KSEKOKULU T C ORDU NİVERSİTESİ NYE MESLEK Y KSEKOKULU Bahar Yarıyılı Yatay Ge iş Başvuru Sonu larıOrdu niversitesi M zik ve Sahne Sanatları Fak ltesi Yatay Ge iş Başvurularının Değerlendirilmesi İşlemleri İşlev İşlev Sorumlular Aşama Başvuruların Belirlenen tarihler arasında Dekanlığa yazılı ve bizzat yapılması Başvuruların B l mler bazında tasnif edilmesi, Başvuru dilek eleri ve ekleri ile diğerOrdu Kartlı Ge iş Sistem As Kon Bilişim G venlik ve Otomasyon Sistemleri, Kartlı Ge iş Sistem ile siz değerli m şterilerimize kusursuz r n ve hizmet sunmaktadır Uzman kadromuz ve ge mişten gelen tecr belerimiz ile Ordu b lgesinde Kartlı Ge iş Sistem r n m z satın almak i in bize ulaşabilirsinizOrdu Turnikeli Ge iş Sistemleri As Kon Bilişim G venlik ve Otomasyon Sistemleri, Turnikeli Ge iş Sistemleri ile siz değerli m şterilerimize kusursuz r n ve hizmet sunmaktadır Uzman kadromuz ve ge mişten gelen tecr belerimiz ile Ordu b lgesinde Turnikeli Ge iş Sistemleri r n m z satın almak i in bize ulaşabilirsinizYatay ve Dikey Ge iş , Yeni Kayıt, zel Stat l ğrenci, Yaz Okulu, Ders Muafiyeti ve İntibak Komisyonu Yatay Ge iş İnceleme Komisyonu Ders Programları, Sınav Programları ve Sınav G zetmenlikleri KomisyonuFırat niversitesi K kl bir ge mişe sahip olan Fırat niversitesi , Ukrayna’daki Savaş Mağduru ğrenciler i in Yatay Ge iş ve zel ğrencilik Hakkının Kullanılması 2022 Yaz Okulu Duyurusu Ulusal Staj Programı Başvuru DuyurusuAS ile Geleceğini Baştan Yarat İstanbul un merkezinde, birbirinden g zel kamp sleri ve yeni a ılan b l m programlarıyla En İyisi Ayvansaray niversitesiOrdu HGS Ge iş Sistemleri As Kon Bilişim G venlik ve Otomasyon Sistemleri, HGS Ge iş Sistemleri ile siz değerli m şterilerimize kusursuz r n ve hizmet sunmaktadır Uzman kadromuz ve ge mişten gelen tecr belerimiz ile Ordu b lgesinde HGS Ge iş Sistemleri r n m z satın almak i in bize ulaşabilirsinizArtvin oruh niversitesi nden Ordu niversite sine yatay ge iş yaptım Kayıt 02 09 2022 tarihinde Ordu niversitesine kayıt yaptırma ya gittim Kaydımı yaptırıp d nd m Bug n oldu hala kaydım e devlet te Artvin oruh niversitesinde g z k yor Bu y zden ne yurt başvurusu ne de ders kaydı yapabiliyorum Okul larıDGS Dikey Ge iş Sınavı İ in Başvuru Yapmak İsteyen Arkadaşlarımızın Dikkatine Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt to open this menu Facebook Email or phone Password Ordu niversitesi İtiraf Platformu Entertainment website Paksoy Kunduraanakkale Onsekiz Mart niversitesi 6698 sayılı kanun kapsamında sitemizde gezinti deneyiminizi geliştirmek, hizmetlerimizi sunmak ve hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlayarak iyileştirmeler yapabilmek amacıyla sizler i in erezler cookies kullanmaktayız2016 2017 Ğretİm yili g z d nemİ kurumlararasi yatay ge İŞ baŞvuru sonu lari 2 3 Naciye Ecem Ka ak 3 38 RED Bartın niversitesi Matematik ğretmenliği 2 3 Emine Akbulut 3 36 RED R T Erdoğan niversitesi Matematik ğretmenliğiuŞak nİversİtesİ tip fak ltesİ 2020 2022 eĞİtİm Ğretİm yili yatay ge İŞ baŞvuru sonu lari baŞari esasina g re yatay ge İŞ hakki kazanan Ğrencİler asil yedek adi soyadi nİversİte yatay ge İŞ puani İntİbak sinifi 1 asİl s leyman emre fİdan hali niversitesi tıp fak 99, 32775 2 2 asİl İbrahimMuş Alpaslan niversitesi HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM B L M KURUMLARARASI YATAY GE İŞ BAŞVURU SONU LARI Kebire OBANBAŞI Munzur niversitesi Kıymet Kevser ALTUNTAŞ Sivas niversitesi Edanur DAMGA Eren KEMALOĞLU İstanbul Medipol niversitesi 1 yedek Onur YILDIZ 2 Yedek Nurg l ŞENG L 3 Yedek Atilla YILMAZ Orduİstanbul niversitesi Doktora Yatay Ge iş ve Yurtdışı Doktora Yatay Ge iş Yazılı Sınav Galeri İletişim BALABANAĞA MAH ORDU CAD NO 6 LALELİ FATİH İSTANBUL 90 2124555700 15999 90 2125122140 edebiyatdekan istanbul edu tr Bağlantılar Fak ltemizBeykent niversitesi 1997 yılında kurulmuş bir vakıf niversitesidirordu haberleri, ordu haber 19 17 ocuklar hafta sonu fİlm keyfİnİn tadini ikardi 21 59 tmo 39 lİradan 20 bİn ton findik satti 08 49 dr fatİh akkaya, covİd 19 …27 06 2019 Lisans st Programları Yatay Ge iş Sınav Tarihleri İstanbul niversitesi Sosyoloji B l m Sosyoloji Kul b ORDU CAD NO 6 LALELİ FATİH İSTANBUL 90 2124555700 15998 90 2125122140 sosyoloji istanbul edu tr BağlantılarBursa Uludağ niversitesi G r kle Kampusu 16059 Nil fer BURSA 90 0224 294 0000 Yatay Ge iş Başvuru Yemek Hane Kartına Para Y kleme 2244 Sanayi Doktora ProgramAtat rk niversitesi A ılışında Nebraska niversitesi ğretim yeleri 1958 Şair Nef i Orta Okulu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atat rk, 1 Kasım 1937 tarihinde T rkiye B y k Millet Meclis’inde yasama yılını a ış konuşmasında Doğu Anadolu’da b y k bir niversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki alışmaları başlatma talimatı vermiştiArtvin oruh niversitesi Lisans st Eğitim Enstit s Web Sitesi Artvin oruh niversitesi Lisans st Eğitim Enstit s Web Sitesi Anasayfa Sosyal Medya Yatay Ge iş FormlarYurtdışında Eczacılık Avrupa standartlarında kaliteli eğitim veren d nyaca nl niversitelerde, uygun maliyetler ve zel fırsatlar eğitim almak i in yurtdışında niversite eğitimi konusunda profesyonel akademik danışmanlık hizmetleri veren Eurostar yurtdışı eğitim danışmanlığı firmamızdan destek alabilirsinizKaradeniz Teknik niversitesi , 61080, Trabzon, T rkiye Telefon 90 462 377 3000 Faks 90 462 325 3205 325 3185 E Posta kik ktu edu tr KEP karadenizteknikuniversitesi hs01 kep tr1 G l in SEFER Kafkas niversitesi Fen Edebiyat Fak ltesi İngiliz Dili ve Edebiyatı B l m İ 2 3 3 63 VAR 2016 ASIL 2 Tunahan İKİZ Ordu niversitesi FenEdebiyat Fak ltesi İngiliz Dili ve Edebiyatı B l m İ 2 3 2 89 VAR 2017 ASIL ğrenci yatay ge iş i in m racaat etmiş olup,Yatay ge iş başvuruları 11 Nisan’da başlıyor Y ksek ğretim Kurulu Y K Başkanı Prof Dr Erol zvar, Ukrayna’daki savaştan ka ıp yurda d nen ğrencilerin yatay ge iş ve zel ğrencilik haklarıyla ilgili ayrıntıları a ıkladı Gerekli şartları sağlayanların yatay ge iş yapabileceği, şartlarıİktisat Fak ltesi 1993 te kurulan İktisat Fak ltesinde İktisat , Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Y netimi, alışma Ekonomisi ve End stri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler programları vardır Fak lte bu derslerin y r t lmesi sırasında, basılı ders malzemeleri ve televizyon yayınlarından yararlanmanın tesindeKırıkkale niversitesi Sağlık YO Sağlık Y netimi Emin Talha ALKAN Kazım KARAKUŞ Uygar ORDU RET Yerleştirme Belgesi Eksik Uşak niversitesi UBYO Uluslararası Ticaret Şam niversitesi Finans ve Bankacılık Bilimleri Teknik Enstit s Muhasebe Yatay Ge iş Yapmak İstediği ğr T r Nkocaeli niversitesi yatay ge iş başvuru sonu ları 2014 2015 eğitim tc muğla sıtkı ko man niversitesi dalaman meslek y ksekokulu Sayfa 1 Mardin Artuklu niversitesi 2014 2015 academıc calendar undergraduate programs ORDU MESUDİYE 186 …İstanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dal Yurtdışı Y ksek Lisans Yatay Ge iş , Yurtdışı doktora yatay ge iş sınav tarihi ve yeri 21 06 2018, Saat 15 00 Edebiyat Fak ltesi, C Blok, III Kat, 13 Numaralı OdaVideo Art retim ve Deneyimleme S re leri Radyo, Televizyon ve Sinema B l m Medya Seminerleri Dizisi 93 Yeditepe niversitesi , İletişim Fak ltesi, Radyo, Nis 07 11 Mimar Sinan Anma Etkinlikleri 11th Architect Sinan Commemoration Events will be held on 7 April with Central Asian Studies Symposium and many10 28 Yatay Ge iş Başvurularını Yapılması Fak lte Dışına 10 29 Yatay Ge iş Başvurularının Değerlendirilme İşlemleri 10 30 Yatay Ge iş Başvurusunun Yapılması Fak ltemize 10 31 Yatay Ge iş İle Kayıt Yaptıran ğrencinin Dosyasının İstenmesi 10 32 Yeni Kayıt Hakkı Kazanan ğrencilerin Kayıt İşlemleriORDU NİVERSİTESİ EĞİTİM FAK LTESİ DEKANLIĞINA NOT ORTALAMASINA G RE YATAY GE İŞ BAŞVURU DİLEK ESİ T C Kimlik NO Ad Soyad Tel Cep No E Posta Yazışma Adresi ADAYIN KAYITLI OLDUĞU niversite B l m Genel Not Ortalaması 4’l k ve 100’l kYATAY GE İŞ Y ksek ğretim Kurumlarında nlisans ve Lisans D zeyindeki Programlar Arasında Ge iş , ift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Y netmelik ile niversitemiz Yatay Ge iş Y nergesinde belirtilen şartları taşıyan yurt i i ve yurt dışı y ksek ğretim kurumlarında ğrenim g rmekte olan ğrencilerin yatay2022 2022 Kurumlar Arası Not Ortalamasına G re Yatay Ge iş Başvuruları 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı G z Yarıyılı Kurumlar Arası yatay ge iş başvuruları i in TIKLAYINIZ Kurumlar Arası Lisans ve nlisans Programları Kontenjanları i in TIKLAYINIZ AFS Yatay Ge iş Y nergesi i in …Kontenjanlar i in tıklayınız 2022 2022 akademik yılı g z d nemi kurumlar arası ve kurum i i yatay ge iş başvuru şartları ve takvimi aşağıdadır Kurumlar Arası Yatay Ge iş İ in Başvuru Şartları Eşdeğer programlar arasında başvuru yapılabilir isimleri aynı olan veya ilgili y ksekokul veya meslek y ksekokulu y netim kurulu tarafından i eriklerinin en azAlanya Alaaddin Keykubat niversitesi Resmi Web Sitesidir 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı G z Yarıyılında niversitemiz Programlarına Not Ortalaması AGNO Kurum İ i, Kurumlar Arası ve Yurt Dışı Y ksek ğretim Kurumlarından Yatay Ge iş İle Merkezi Yerleştirme Puanı Ek Madde 1 kapsamında alınacak ğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, başvuru veYabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan b l mlere yatay ge iş yapan ğrenciler i in, anakkale Onsekiz Mart niversitesi akademik takviminde ilan edilen tarihlerde Yabancı Diller Y ksekokulu Y netim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar er evesinde muafiyet sınavı yapılır2022 2022 Eğitim ğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Kurumi i Yatay Ge iş Sonu ları 01 Mart 2022 Salı 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri 28 Şubat 2022 Pazartesi 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı BAHAR Yarıyılı NLİSANS Kurumlararası Yatay Ge iş Kontenjanları Sonu ları YEDEKOrdu niversitesi Y ksek Lisans Programları Ordu niversitesi Bah e Bitkileri Y ksek Lisans Ordu niversitesi Balık ılık Teknolojisi M hendisliği Y ksek Lisans Ordu niversitesi Bitki Koruma Y ksek Lisans Ordu niversitesi Biyoloji Y ksek Lisans Ordu niversitesi alışma Ekonomisi ve End stri İlişkileri Y ksek LisansYatay Ge iş İlan Metni Amasya niversitesi Tıp Fak ltesi ğrencisi olup niversitemizde zel ğrenci stat s nde ğrenim g ren ve GANO bilgilerinde hata olan ğrencilerin, E Devlet’ten aldıkları transkriptleri 13 08 2022 Cuma g n SaatSAĞLIK BİLİMLERİ FAK LTESİ T C ORDU NİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAK LTESİ Beslenme ve Diyetetik B l m Fak ltemiz 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı G z Yarıyılı EK MADDE 1’e G re Yatay Ge iş Başvuru Koşulları Ve KontenjanlarMerkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Ge iş Başvurusu Bilgilendirme Ek Madde 1 2022 – 2022 eğitim ğretim yılı g z yarıyılında niversitemiz programlarına Y ksek ğretim Kurumları Arasında n Lisans ve Lisans D zeyinde Yatay Ge iş Esaslarına İlişkin Y netmeliğin Ek Madde 1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay ge iş başvurusu i in gerekli belgelerYatay ge iş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay ge iş i in gereken asgari koşullar, Ordu niversitesi Senatosu tarafından belirlenir Başvurularla ilgili n değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler er evesinde, ilgili y netim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yaparYatay Ge iş Y nergesi T C EGE NİVERSİTESİ N LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GE İŞ Y NERGESİ BİRİNCİ B L M Ama , Kapsam, Dayanak Ama MADDE 1 – 1 Bu y nergenin amacı, n lisans ve lisans programlarına devam eden ğrencilerin Ege niversitesi ’ndeki fak lte,Yatay Ge iş Başvuru Sistemi Giriş Yap Kayıt Ol Giriş Yap Kayıt Ol Yatay Ge iş Başvurular ıİkİzce meslek y ksekokulu t c ordu nİversİtesİ İkİzce meslek y ksekokuluBALIKESİR NİVERSİTESİ ĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı G z Yarıyılı Yatay Ge iş Takvimi 2022 07 29 Merkezi Yerleştirme Puanına G re Ek Madde 1 Başvuru Takvimi İ in Tıklayınız Başarı2022 2022 Eğitim ğretim Yılı G z Yarıyılı i in kurumlar arası yatay ge iş yapmak istiyorum İstenen belgeler ekte sunulmuş olup, beyan ettiğim bilgilerin veya belgelerin ger eğe aykırı olması halinde hakkımda cezai işlemFon niversitesi de yatay ge iş yapabileceğiniz okullar arasında yer almaktadır 2003 yılında Sosyal Bilimler Fak ltesi FON olarak doğan FON niversitesi , bug n Avrupa standartlarında modern bir zel y ksek ğrenim kurumudur FON niversitesi , eğitimde mevcut d nya trendlerini yakından takip etmektedirOrdu niversitesi Yatay Ge iş Başvuru Sayfalarında yatay ge iş tarihleri a ık ve net belirtilmemiş yatay ge iş tarihinin son g n nde aradım merkezi yerleştirme puanıma g re yapacağımı belirttim ve bana başvuruların bittiğini s ylediler beni mağdur ettilerTel 0 454 310 10 00 Faks 0 454 310 11 77 E Posta oidb giresun edu trT C Atat rk niversitesi A ık ğretim Fak ltesi 2022 2022 Eğitim ğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Ge iş Sonu larıSayfa 1 13 TABLO 1 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA G RE YERLEŞEN ĞRENCİLER S N T C KİMLİK NO ADI SOYADI GELDİĞİ NİK TAHYA DUMLUPINAR NİVERSİTESİ 2022 2022 EĞİTİM ĞRETİM YILI G Z YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GE İŞ DUYURUSU A – ŞARTLAR 1 Kurumlararası yatay ge iş , y ksek ğretim kurumlarının aynı d zeydeki eşdeğer diploma pr4 TIP FAK LTESİ YATAY GE İŞ BAŞVURULARI İ İN TIKLAYINIZ NOT E Devlet ıktısı alınabilen belgeler kabul edilecektir ANA KAMP S D zce niversitesi Konuralp Yerleşkesi Y r k Mah Merkez D ZCE, 81620 TEL 0850 800 81 81 FAKS 0380 542 11 03Ordu niversitesi Yatay Ge iş şikayetleri i in tıklayın Ordu niversitesi yorumları ve Ordu niversitesi Yatay Ge iş şikayetleri sikayetvar com da2022 2022 EĞİTİM ĞRETİM YILI BAHAR D NEMİ KURUM İ İ YATAY GE İŞ BAŞVURU KOŞULLARI T C Demiroğlu Bilim niversitesi amp copy 2022T m hakları saklıdır Bilgilerde herhangi bir farklılık olması durumunda niversite kayıtları ge erlidirBaşvuru Esasları Yatay ge iş , ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan y ksek ğretim kurumları arasında yapılır Eş değer programlar, aynı SYM yerleştirme puan t r ne sahip programlar olup isimleri aynı olan veya ilgili fak lte y ksekokul y netim kurulları tarafından i eriklerinin en az 80 aynı olduğu tespit edilen diploma programlarıdırKurumlar Arası Yatay Ge iş Başvuruları elektronik ortamda on line yapılacak olup, posta, e posta, kargo veya şahsen başvuru kabul edilmeyecektir n başvuru formu bilgisayar ortamında doldurularak alınan ıktısı aday tarafından imzalandıktan sonra, başvuru formu ile n başvuruda istenen diğer belgeler ayrı ayrı taranarak sisteme y klenecektirBeykent niversitesi Yatay Ge iş Başvurusu, koşullar, ve cretler hakkında bilgi almak i in tıklayınızYatay Ge iş Kurumlar Arası Yatay Ge iş AGNO ile Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Ge iş Ek Madde 1 gt x bilgi erzurum edu tr etu hs01 kep tr mer Nasuhi Bilmen Mah Havaalanı Yolu Cad No 53 Yakutiye Erzurum Site HakkındaOrdu Hızlı Ge iş Turnike 52 – hidden gate turnikeler, hızlı ge iş turnikleri satış servis ve montaj işlemleri yapılmaktadırKurumlararası Yatay Ge iş Ek Madde 1 Ek Madde 2 Yatay Ge iş ift Anadal Yandal Başvuruları “ Y ksek ğretim Kurumlarında nlisans ve Lisans D zeyindeki Programlar Arasında Ge iş , ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Y netmelik Y K ”ine uygun olarak 2020 2022 ğretim yılı g z yarıyılında Kurumlararası
85 | 59 | 144 | 128 | 166