Economische Verwachtingen

Economische vooruitzichten 2022 De brede uitrol van verschillende vaccins tegen Covid 19 zal de wereldwijde economische groei opnieuw een boost geven Toch zal het nog minstens tot 2022 duren vooraleer de economische activiteit weer …Economische vooruitzichten Het is onze verwachting dat alle grote economie n het komend jaar de groei zullen hervatten De ontwikkelingen rond het coronavirus en de vooralsnog succesvolle vaccinatiecampagnes vormen in veel westerse economie n het fundament onder dit herstel De resultaten die in Isra l, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk behaald worden, zijn …Tot slot zijn de macro economische vooruitzichten volgens ons niet meer los te zien van de strijd tegen de klimaatverandering De 26e klimaatconferentie stelde teleur De tussentijdse doelstellingen waartoe de regeringen zich voor 2030 hebben verbonden, betekenen volgens Climate Action Tracker dat de temperatuur tegen het einde van de eeuw nog altijd met …Economische projecties voor Belgi Tweemaal per jaar publiceert de Nationale Bank van Belgi economische projecties voor Belgi De voornaamste resultaten daarvan worden hier weergegeven In het Economisch Tijdschrift van december 2022 …RAMING – Macro Economische Verkenning 2022 Pagina 4 van 68 1 Kernpunten en beschouwing 1 1 Kernpunten De economie doorstaat de coronacrisis verrassend goed Anderhalf jaar na de start van de coronapandemie is duidelijk dat de zwartste economische scenario’s niet zijn uitgekomen De Nederlandse economie is na deOp 26 maart 2020 bracht het Centraal Planbureau CPB de eerste berekeningen van de economische verwachtingen door de coronacrisis naar buiten waarbij gewezen werd op een mogelijke recessie Deze economische verwachtingen zijn afhankelijk van de duur van de getroffen coronamaatregelen In het lichtste scenario, met drie maanden beperkingen, zou de …Dit thema omvat de economische vooruitzichten voor Belgi op korte en op middellange termijn, alsook de realisatie van variantanalyses over die tijdshorizon De daartoe ontwikkelde instrumenten zijn het kwartaalmodel MODTRIM en de jaarmodellen HERMES en HERMREG De nationale vooruitzichten en analyses worden gemaakt in het kader van wettelijke verplichtingen …→ Economische verwachtingen minder positief → Klimaat en milieu op tweede plaats in het nationale probleembesef → Pessimistisch over Nederland vanwege zorgen over de gemeenschap, de politiek en de verdeling van baten en lasten → Veel protest, maar de stemming is niet negatiever Thema De publieke opinie over integratie → Integratie is meedoen in de …Sociaal economische zaken Geschiedenis van de bna Het jaar 1988 zal de geschiedenis ingaan als het ’jaar van de SR’ Veel tijd en moeite werd besteed aan de voorbereiding van de onderhandelingen in de Commissie Thunnissen en aan de voorbereiding van de bilaterale onderhandelingen met diverse overheidsopdrachtgeversIs de huizenmarkt een economische zeepbel en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst Wanneer de waarde van iets heel ver vooruitgelopen is op de werkelijke waarde, noemen we dit een ‘zeepbel’ Helaas is alleen achteraf met zekerheid te stellen of iets een zeepbel is of niet Zo ook bij de huizenmarktGezien het belang van de economische activiteiten die mkb bedrijven uitoefenen, mag bij de onderneming geen legitieme verwachtingen wekken dat de Commissie niet later een onderzoek kan instellen naar mogelijke buitenlandse subsidies aan de onderneming die aan de openbare aanbestedingsprocedure deelneemtZEW Economische Verwachtingen Terug naar woordenlijstindex Een toonaangevende indicator van de economische gezondheid op basis van ondervraagde institutionele beleggers en analisten In het onderzoek wordt respondenten gevraagd om de economische vooruitzichten voor de natie over zes maanden te beoordelendal Ook al zijn de tijden van economische grilligheid nog niet in elke branche voorbij, toch is er weer reden om met vertrouwen naar de toekomst te kijken Dat geldt ook voor de economische ontwikkelin gen in tiel en de regio Wethouder corry van Rhee Oud ammerveld signaleert op veel plaatsen beweging en dynamiek “ik blijf me zekerhoge verwachtingen kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019 aan de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, de minister van volksgezondh eid, welzijn en sport, de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van economische zaken en klimaatb 2011 15 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2 5 3 8 1 3 4 0 3 1 15 3 15 9 2 2 3 8 2 4 3 5 2 6 5 8 5 9 8 6 0 9 12 5 1 7 13 2 8 7 6 3 16 7 50 6 6 7 21 1 94 2 41 6De indicator van de economische verwachtingen en andere sectorale indicatoren zijn pas bruikbaar indien zij een hele reeks eigenschappen bezitten, zoals consistentie, vroegtijdige beschikbaarheid, vergelijkbaarheid enz For the economic sentiment indicator and other sector indicators to be useful, they must possess a series of properties such as consistency, …Donor van economische hulp 2004 4, 2 mld Het Verenigd Koninkrijk is een welvarend land met een moderne diensteneconomie, die de laatste tien jaar een gemiddelde groei van 2, 7 liet zien bron Belangrijke sectoren zijn de financi le sector, die tot de grootste ter wereld behoort, en de oliesector, die olie uit de Noordzee wintEconomische verwachtingen 2010 rente valuta en beursvooruitzichten 1 Economische verwachtingen 21 rente valuta en beursvooruitzichten William De Vijlder, Global Chief Investment Officer Leuven, 17 december 29 VoorVertalingen van het uitdrukking ECONOMISCHE VERWACHTINGEN van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van quot ECONOMISCHE VERWACHTINGEN quot in een zin met hun vertalingen BijlageI Indicatoren van de economische verwachtingenVertalingen in context van quot economische verwachtingen quot in Nederlands Frans van Reverso Context Betreft Europese indicator van de economische verwachtingenVertalingen in context van quot economische verwachtingen voor quot in Nederlands Frans van Reverso Context Volgens de traditie werd het jaarverslag van de regering over de economische verwachtingen voor 1982 in januari gepubliceerd1 Dinsdag 7 december 2010 Outlook Economische verwachtingen Peter De Keyzer, Hoofdeconoom Petercam2 Dinsdag 7 decemberDankzij de interne markt is een niveau van economische en sociale integratie bereikt dat tot een aanzienlijke toename van de grensoverschrijdende stromen van persoonsgegevens heeft geleid De uitwisseling van persoonsgegevens tussen publieke en particuliere actoren, waaronder natuurlijke personen, verenigingen en ondernemingen, is overal in de Unie toegenomen10 jaar bankrekening en telefoon Als je kind 10 jaar is, is het goed voor de financi le opvoeding om een samen met je kind een bankrekening en spaarrekening te openen Gebruik daarbij ook de mobielbankerenapp en of de internetbankierenomgeving, eventueel zonder nog zelf overboekingen te doen Zo raakt je kind alvast vertrouwd met het onlineRijkswaterstaat nl is d website van Rijkswaterstaat Hier vindt u o a ons laatste nieuws en informatie over onze organisatie en lopende projectenLees meer over Atradius Nederland en onze producten en diensten op het gebied van kredietverzekering, credit management en zakelijk incassoDe Koning Zijne Majesteit de Koning werd geboren te Brussel op 15 april 1960 Hij is de oudste zoon van Koning Albert II en Koningin Paola Hij is de kleinzoon van Koning Leopold III en Koningin Astrid De Koning volgt een klassiek en tweetalig schooltraject in het lager en middelbaar onderwijs in Belgi en vervolgens bij de KoninklijkeFounders De founders onderschrijven de doelstelling van Groen Gas Nederland om biogas en groengasprojecten in Nederland versneld van de grond te tillen Zij leveren hieraan een substanti le bijdrage in de vorm van tijd, kennis en budgetExperten Auditcomit OISZ De Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid OISZ zijn op zoek naar een onafhankelijk expert om te zetelen in het Gemeenschappelijk Auditcomit Bent u …At Terhills Resort you can enjoy the National Park Hoge Kempen in all of its glory, closer than ever In your detached cottage alongside the water, a stylish break is guaranteed Wake up where the forest, hills and water meet … Enjoy a barbeque on the patio, with a magnificent view …De core business van unit3 blijft vooreerst het produceren van uiterst kwalitatieve prints, maar uiteraard behoord het mee ontwikkelen van een identiteit voor uw zaak tot ons takenpakket We differenti ren ons door een pro actieve aanpak te koppelen aan de hoogste kwalitatieve eisenVolgens de verwachtingen van het KNMI loopt de zonkracht op tot 4 Als je gaat genieten van de zon, zorg er dan voor dat je dit verstandig doet 12 04 2022 11 54Kernenergie heeft, ook in Nederland, een lange geschiedenis van hoge verwachtingen , internationaal onderzoek, van politieke debatten, affaires, van industri le mislukkingen, hokjesgeest, van geslaagd onderzoek, van protest en vooral van optimistische scenario s Het is niet voor niets dat minister De Pous al in 1961 zegt “ De aanvankelijkeNa de economische recessie in 2008 kwam de Britse economie terug op gang Ondanks de brexitperikelen bleef de Britse economie sterk presteren, maar in het tweede kwartaal van 2019 kwam hier echter plots verandering in met een krimp van 0, 2 i t t een 0, 5 groei in dezelfde periode in 2018Beursagenda ADN Beursanalyse ADN Beursanalyse Financi le agenda maandag 25 apr t m vrijdag 29 apr 2022 Datum Tijdvpro nl VPRO De ontwikkelingen rond Rusland en Oekra ne volgen elkaar razendsnel op Hoe is het zo ver gekomen en wat betekent dit kantelpunt in de geschiedenis voor de wereld Hier duiken we voorbij alle liveblogs dieper in de context, aan de hand van het VPRO archief en nieuwe uitzendingen Lees meerEuroprovyl is sinds 1970 een van de grootste fabrikanten van kunststof kozijnen in Nederland Europrovyl legt de nadruk op innovatie en denkt meeDergelijke koude weersomstandigheden kunnen economische schade veroorzaken, maar en dit is misschien nog belangrijker, ze cre ren een gevaarlijke situatie voor de meest kwetsbare mensen uit onze maatschappij, namelijk de ouderen en de jongeren Het is eveneens een zware belasting voor de sociaal zwakkere mensen, zoals bv de daklozenHomepage Overheid nl Algemene informatie van alle overheden en de meest actuele bekendmakingen over het coronavirus COVID 19 Wegens onderhoudswerkzaamheden is de website Overheid nl op 29 april van 17 30 tot 18 30 uur beperkt toegankelijk Onze excuses voor dit …Gezien het belang van de economische activiteiten die mkb bedrijven uitoefenen, mag bij de onderneming geen legitieme verwachtingen wekken dat de Commissie niet later een onderzoek kan instellen naar mogelijke buitenlandse subsidies aan de onderneming die aan de openbare aanbestedingsprocedure deelneemtEconomische vooruitzichten De Braziliaanse economie vertoont tekenen van herstel Met het resultaat van het eerste kwartaal keerde het bbp terug naar het niveau van het vierde kwartaal van 2019, de periode v r de pandemie De economie groeide 1 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020De kloof tussen de verwachtingen van kandidaten en werkgevers is bovendien soms groot en bemoeilijkt een vlotte invulling van vacatures Ook met een stijgend aantal beroepen blijft de lijst van knelpuntberoepen een prioriteitenlijst van beroepen waarvoor werkgevers de grootste problemen ondervinden bij het invullen van hun vacaturesSociaal economische zaken Geschiedenis van de bna Het jaar 1988 zal de geschiedenis ingaan als het ’jaar van de SR’ Veel tijd en moeite werd besteed aan de voorbereiding van de onderhandelingen in de Commissie Thunnissen en aan de voorbereiding van de bilaterale onderhandelingen met diverse overheidsopdrachtgeversDoor een Kavel aan te bieden en te verkopen, garandeert u dat u i geen wet en regelgeving overtreedt en zult overtreden, inclusief eventuele economische sancties en wet en regelgeving die op u en Catawiki van toepassing zijn, ii geen inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief contractuele rechten en intellectuele eigendomsrechten, iii niet handelt op een manier die in …09 47 Bols verlaagt verwachtingen omzet en operationele wi 09 41 Miljoenenboetes voor Big 4 accountants 09 28 ArcelorMittal wil staalprijs in Brazilie optr 08 33 AEX opent lager, rustige handelsdag voorzien 08 13 Bols verlaagt verwachtingen omzet en operationele wi 07 55 Kardan boekt nettoverlies in 2015, financieringskostDe studie voldoet zeker aan mijn verwachtingen Het is interessant om bezig te zijn met maatschappelijke thema s Het zijn onderwerpen waar iedereen wel een mening over heeft, zoals de vluchtelingenproblematiek, ongelijkheid in de samenleving, criminaliteit of het milieu Als socioloog leer je hier op een andere, kritische, manier naar kijkeneconomische activiteit, structurele knelpuntberoepen die tijdens de eerste en tweede lockdown minder ‘knellend’ waren cfr sluiting horeca, kapperszaken, zwembaden opnieuw De kloof tussen de verwachtingen van kandidaten en werkgevers is soms groot Zo bemoeilijken deom een groene planeet voor toekomstige generaties veilig te stellen, moeten we onze manieren veranderen de manier waarop we goederen consumeren en misschien nog wel belangrijker, we moeten de manier waarop we omgaan met materiaal en producten heroverwegen en verbeteren nadat ze geen nut meerWij voeren uw werken snel, effici nt en volgens uw verwachtingen inzake kwaliteit en budget uit Onze dochteronderneming Beneens Alucon NV produceert en plaatst het volledige Reynaers aluminium gamma We beschikken we over een goed netwerk van onderaannemers uit eigen streek met een ijzersterke ervaring en reputatieZweden is een rustig en stabiel land Er zijn geen specifieke opmerkingen wat veiligheid betreft, tenzij de gebruikelijke waakzaamheid Door het aanhoudende droge weer is er een verhoogde kans op bosbranden over het grootste deel van het land Volg daarom nauwlettend de overheidsinstructies op en blijf op de hoogte van de laatste informatie via de volgende link in hetStatLine is de CBS databank en biedt een schat van cijfers over economie en samenleving U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen en downloadenAls u meer wilt weten over de cookies die we gebruiken en hoe u ze kunt beheren, kunt u toegang krijgen tot ons of klikken op de knop ‘Mijn instellingen beheren’ Deze cookies worden gebruikt om advertentie en promotie informatie te verzenden die voor u relevant is, bijv op basis van de webpagina s die u hebt bezochtDisplayArchiMateViewDetails BS01 Bedrijfsfuncties bestuur Details Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen BusinessFunction BewakingDigitale transformatie biedt hier opportuniteiten Digitale transformatie in de fysieke winkel omvat het implementeren van digitale retailtechnologie n die het businessmodel positief kunnen be nvloeden Om te bepalen hoe innovatieve technologie n best ingezet kunnen worden in de fysieke retail wordt gebruik gemaakt van het Store Sales CycleDepartement Landbouw en Visserij Koning Albert II Laan 35, bus 40 1030 Brussel Tel 02 552 77 00 Fax 02 552 77 01 e mail communicatie lv vlaanderen be Secretaris generaal Patricia De Clercq Op deze pagina Opdrachten Structuur Missie Visie Waarden Secretariaat generaal Opdrachten Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het …Tesla heeft de verwachtingen van analisten ruimschoots waar weten te maken In het 4e kwartaal werden 308 600 auto’s afgeleverd Het merendeel 296 850 daarvan betrof Model 3 en Y en slechts een klein deel 11 750 betrof Model S en X De autoverkopen brachten ruim 15, 96 miljard 71 in het laatje, waarvan 314 miljoen afkomstig was van de zogeheten regulatory …Van ruimtebesparende basiswasstraat tot een 60 meter lange carwash met een enerverend beleving wat uw plannen ook zijn, SoftLine Vario maakt het mogelijk Stel uit een groot aantal modules precies de wasstraat samen die u voor ogen heeft Afgestemd op uw beschikbare ruimte, het aantal wasbeurten en de verwachtingen van uw client leDe Vlaamse ScriptieBank Scriptieprijs Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs Does size matter Een vergelijkende studie van de economie, economisch beleid en kansen in de BeneluxTag economische verwachtingen Wat vertelt de daling van de aandelenmarkt ons over de economische verwachtingen De forse daling van aandelen wereldwijd sinds begin dit jaar doet niet alleen vragen rijzen over de mogelijke oorzaken, ze verhoogt ook de vrees dat dit niet zonder gevolgen blijft voor de wereldwijde economische verwachtingeneconomische verwachtingen Terugblik op het derde kwartaal van 2017 Epargner et investir Het laatste kwartaal van 2017 is ingezet De politieke spanningen in Cataloni en Madrid lopen verder op, terwijl ook de rust tussen de VS en Noord Korea nog niet weergekeerd isDe onzekerheid bij economische ramingen is daardoor uitzonderlijk groot ING heeft daarom verschillende economische scenario’s gepubliceerd met de economische ontwikkelingen op hoofdlijnen De twee ‘middenweg’ scenario’s, die we het meest waarschijnlijk achten, diepen we verder uit voor de sector LeisureIedere 3 4 jaar wordt er een onderzoek gedaan dat inzicht geeft in de economische ontwikkeling van Gelderland Naast een analyse van de uitkomsten en recente ontwikkelingen bevat de PEV een vooruitblik op de komende periode Op provinciaal en regionaal niveau worden verwachtingen gegeven voor een middellange periodeDoor de Commissie voorgestelde tekst Amendement 2 Tegelijkertijd ontvangen ondernemingen misschien overheidssubsidies uit derde landen die worden gebruikt om bijvoorbeeld economische activiteiten op de interne markt in een economische sector te financieren, zoals de deelname aan openbare aanbestedingsprocedures, of voor overnames van …Neem een gratis rentestandenabonnement Je ontvangt wekelijks per e mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up to …DESTEP omgevingsfactoren De letters in DESTEP staan voor demografische, economische , sociaal culturele, technologische, ecologische en politiek juridische factoren Deze factoren zijn van groot belang voor het succes van organisatiesAlle handelaren, beginners of ervaren handelaren, dienen de economische kalender te bestuderen, en leren welke indicatoren belangrijk zijn voor zijn haar handelsactiviteiten en op welke manier Met deze informatie zullen handelaren ontdekken dat hun handelsactiviteiten meer succes behalen en dat hun verdiensten hun verwachtingen kan overtreffenSociaal economische zaken Geschiedenis van de bna Het jaar 1988 zal de geschiedenis ingaan als het ’jaar van de SR’ Veel tijd en moeite werd besteed aan de voorbereiding van de onderhandelingen in de Commissie Thunnissen en aan de voorbereiding van de bilaterale onderhandelingen met diverse overheidsopdrachtgeversHet thema van vluchtelingen zorgt voor veel discussie in Nederland Burgers zijn verdeeld over of en hoe vluchtelingen moeten worden opgevangen Aan de ene kant is er sprake van solidariteit met vluchtelingen, aan de andere kant maken mensen zich grote zorgen Enkele vragen waar in dit dossier naar wordt gekeken zijn Hoe kunnen we ervoor …Economie Economische groei Vandaag komt het CBS met cijfers over de economische groei van Nederland Na een krimp van het bbp met 0, 4 procent in het derde kwartaal zijn de verwachtingen voor het4 UWV brengt gewoonlijk eind mei begin juni arbeidsmarktprognoses uit op basis van de verwachtingen over economische groei of krimp uit het Centraal Economisch Plan van het CPB Door de coronacrisis bleken de verwachtingen uit het …Economische ontwikkelingen Nieuwe technologie n zorgen voor verandering van producten en diensten, verwachtingen en organisaties Zo veranderen sectoren en functies en veranderen competenties Door de vierde industri le revolutie moet …Ruimtelijk economische effecten van een HSL ervaringen in het buitenland, verwachtingen in Nederland In F Boekema, amp E Kuijpers Eds , Nieuwe ide en in Nederlands ruimtelijk onderzoek stedelijke netwerken theoretische en empirische reflecties …Duurzaam bouwen doet er toe Energie effici ntie en koolstofneutraliteit zijn voorwaarden voor de duurzame gebouwen van tegenwoordig Bovendien moeten ze gedurende de gehele levenscyclus voldoen aan alle milieugerelateerde, sociale en economische verwachtingen en tegelijkertijd de exploitatiekosten verlagen en de vastgoedwaarde verhogenHet KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met een atmosferische of seismologische oorsprong terug te dringen Daarvoor ontwikkelt het KNMI hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen en zet die om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bijdragen aan een duurzame samenleving en economischeOm de tweede onderzoeksvraag, ‘wat zijn de verwachtingen en meningen van de ondernemers ten aanzien van de economische effecten van de Regiotram in zowel in alle tramstraten in de Groningse binnenstad als in de Herestraat, Oosterstraat en de Gelkingestraat’, te beantwoorden is gekozen voor het afnemen van verschillende focus groepen en een enqu teDownload scientific diagram Figuur 4 6 Economische verwachtingen , bevolking van 18 , najaar 2008 a from publication Crisis in aantocht Direct naar in …Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid gecorrigeerd 22 9 2022 06 30 Cijfers Verwachtingen van Nederlandse consumenten, gecorrigeerd, over algemene economische ontwikkelingen en de eigen financi le situatieDit betekent dat de samenstelling van zijn investering kan veranderen als gevolg van bijvoorbeeld macro economische verwachtingen die veranderen Op deze manier bent u zeker van een correcte opvolging van uw beleggingsportefeuille, in alle marktomstandighedenEconomische verwachtingen juli ‘21 6 Economische vooruitzichten Grootste economische crisis sinds 1930 De disclaimer geen 2e golfMacro economie Freddy Heylen Maklu, 1999 814 pages 1 Review Het boek biedt inzicht in de evolutie van macro economische variabelen en in hun onderlinge samenhang Met voorbeelden en toepassingen uit de praktijk, visies van verschillende macro economische scholen , recente ontwikkelingen in conjunctuur en groeitheorie en macro economischOp basis van de economische verwachtingen van het CPB en de daling van de rekenrente, ligt het niet voor de hand dat de dekkingsgraden nog veel verder oplopen De koopkracht van gepensioneerden blijft dan ook de komende jaren achter Koopkrachtherstel voor de pensioenen van miljoenen Nederlanders, werkend en gepensioneerd,Rachelle Rijk is sinds 2019 Chief Financial Officer CFO bij Obvion Hypotheken Zij is al twaalf jaar werkzaam bij Obvion, als funding amp risk manager en later als Manager Treasury Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode Bekijk in n oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de RentebarometerEconomische verwachtingen Krantenkoppen wijzen alle kanten op Ierland voedt nieuwe angst schuldencrisis EU NRC, 11 11 2010 Greenspan VS riskeren crisis op obligatiemarkt FD, 14 11 2010 Bank of Japan’s quantitatieve easing didn’t work Financial Times, 22 11 2010 Merkel protectionisme is grootste gevaar voor wereldeconomie FDWerkgevers benadrukken dat de economische groei afneemt en dat er momenteel met diverse risico’s en onzekerheden rekening gehouden moet worden Ook is het onderwerp generatiepact aan de orde geweest Werkgevers zijn van mening dat het pact voor wat betreft jong voor oud niet aan de verwachtingen niet voldoetgedragsalternatief kiezen waarvan ze zelf denken dat het het beste voor ze is in economische termen mensen maximaliseren hun verwachte nut , gegeven hun verwachtingen en gegeven de informatie die ze ter beschikking hebben 3 De rationele keuzetheorie wil hiermee geen realistische beschrijving of
70 | 29 | 146 | 194 | 14